FAQ

Czy muszę mieć rezydenturę stałą, aby starać się o obywatelstwo?

Tak, od 2015 r. nie wystarczy już posiadać statusu rezydenta, nabywanego po 5 latach legalnej pracy lub pobytu w UK, zanim zaczniesz ubiegać się o obywatelstwo. Musisz mieć DOKUMENT!” Więcej na ten temat piszemy w poradniku.