Komunikacja
i edukacja

Więcej o komunikacji i edukacji Wielkiej Brytanii znajdziesz w przewodniku Life in the UK

Prowadzenie samochodu 

W Wielkiej Brytanii musisz mieć ukończone 17 lat, by móc prowadzić samochód lub motocykl i musisz posiadać prawo jazdy, aby poruszać się po drogach publicznych. Aby uzyskać brytyjskie prawo jazdy musisz zdać egzamin, który sprawdza zarówno wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne. Aby jeździć motorowerem, musisz mieć co najmniej 16 lat, a w przypadku prowadzenia dużych pojazdów są jeszcze inne wymagania wiekowe i specjalne testy. 

Z prawa jazdy można korzystać do ukończenia 70. roku życia. Po osiągnięciu tego wieku konieczne jest odnawianie prawa jazdy co trzy lata. 

W Irlandii Północnej, świeżo upieczeni kierowcy muszą jeździć samochodami oznaczonymi literą „R” przez okres jednego roku po zdaniu testu. 

Jeśli masz prawo jazdy wydane w kraju Unii Europejskiej Islandii, Lichtensteinie lub Norwegii, możesz jeździć w Wielkiej Brytanii do czasu utraty ważności prawa jazdy. Jeśli masz prawo jazdy wydane w innym kraju, możesz się nim posługiwać w Wielkiej Brytanii przez maksymalnie 12 miesięcy. Aby dalej prowadzić pojazd w Wielkiej Brytanii, musisz uzyskać pełne brytyjskie prawo jazdy. 

Jeśli na stałe mieszkasz w Wielkiej Brytanii, musisz zarejestrować swój samochód lub motocykl w Agencji Licencjonowania Kierowców i Pojazdów (Driver and Vehicle Licensing Agency – DVLA). Masz obowiązek opłacić roczny podatek drogowy i umieścić winietkę podatku na przedniej szybie pojazdu na dowód, że opłaciłeś podatek. Musisz również mieć wykupione ważne ubezpieczenie komunikacyjne. Pojazdy powyżej trzech lat muszą co roku przechodzić przegląd rejestracyjny Ministerstwa Transportu (MOT). Jazda bez ważnego zaświadczenia MOT stanowi wykroczenie. Dalsze wymagania dotyczące podatku drogowego i przeglądu MOT można znaleźć na stronie www.gov.uk

W Irlandii Północnej, nowo wykwalifikowani kierowcy muszą mieć na samochodzie naklejkę „R”  na okres jednego roku, po zdaniu testu. (…)

Pomoc w edukacji

Jeśli masz dzieci, istnieje wiele sposobów, w jaki możesz pomóc w ich szkołach. Rodzice często mogą pomóc w klasach, poprzez wspieranie działań lub słuchania jak dzieci czytają.

Wiele szkół organizuje wydarzenia, aby zebrać pieniądze dla kupna dodatkowego sprzętu lub na pozaszkolną działalność. Działania mogą obejmować sprzedaż książek, sprzedaż zabawek lub przynosząc żywność do sprzedaży. Możesz mieć dobre pomysły własne na zbieranie pieniędzy. Czasami organizowane są przez stowarzyszenia rodziców i nauczycieli (PTA). Wolontariat, to dobry sposób aby pomóc w ich imprezach lub przystąpienie do stowarzyszenia jest sposobem na robienie czegoś dobrego dla szkoły, a także poznanie nowych przyjaciół w swojej lokalnej społeczności. Możesz dowiedzieć się o tych możliwościach z ogłoszeń w szkole lub notatki które dzieci przynoszą do domu. (…)