Jak zdobyć brytyjskie obywatelstwo i paszport?
Praktyczny poradnik

KONIECZNE WARUNKI


konieczne warunki brytyjskie obywatelstwoJeżeli masz zamiar wystąpić o naturalizację (robisz to za pomocą wniosku AN – Application for Naturalisation), powinieneś spełnić ściśle określone warunki. Musisz więc przede wszystkim:

1. Być w wieku co najmniej 18 lat.

2. Posiadać status stałego rezydenta UK, potwierdzonego kartą rezydenta, czyli:

  • Przebywać w UK przez co najmniej 5 lat, czyli najczęściej potwierdzić pobyt poprzez przedstawienie nieprzerwanej historii pracy za okres co najmniej ostatnich 5 lat. Powinny to być dokumenty P60 lub tzw. payslipy oraz dokumenty Workers Registration Scheme (WRS) za ten okres. WRS dotyczy osób zatrudnionych, zaś samozatrudnionych nie. Aby ubiegać się o obywatelstwo, musisz mieć za sobą kolejne 12 miesięcy statusu rezydenta. Jeśli przebywasz w UK ponad 6 lat, to możesz składać wniosek o obywatelstwo zaraz po tym, jak otrzymasz kartę rezydenta stałego. Nie musisz czekać 12 miesięcy.
  • W żadnym roku pobytu nie możesz przebywać poza granicami UK łącznie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku ubiegania się o obywatelstwo w okresie ostatnich 5 lat nie możesz przebywać poza UK łącznie dłużej niż przez 450 dni oraz nie dłużej niż przez 90 dni w ostatnim roku tego pięcioletniego okresu.

3. Być osobą nieskazitelnego charakteru, niekaraną oraz bez problemów z prawem, która szanuje prawa i wolności obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie oraz respektuje nakazy, prawa i wypełnia obowiązki jako rezydent.

4. Przedstawić dowód znajomości języka angielskiego w zakresie umiejętności mówienia poziomie B1, wg poziomu biegłości językowej CEFR (Common European Framework of Reference), który jest odpowiednikiem wcześniej obowiązującego poziomu ESOL 3.

5. Zaliczyć test z wiedzy o życiu w Wielkiej Brytanii.

Czekając na uzyskanie niezbędnych do wniosku dokumentów warto już uczyć się do testów. Po kilkukrotnym, uważnym przeczytaniu naszego przewodnika Życie w UK – Polsko-angielski przewodnik dla przyszłych obywateli (Life in the United Kingom: A Guide for New Residents) sprawdź swoją wiedzę rozwiązując Polsko-angielskie testy na obywatelstwo (The British Citizenship Test - Questions and Answers in Polish and English).