Jak zdobyć brytyjskie obywatelstwo i paszport?
Praktyczny poradnik

TEST NA OBYWATELSTWO

test na obywatelstwoCo to jest test z wiedzy o życiu w Wielkiej Brytanii - „Life in the UK”

Test z wiedzy o życiu w Wielkiej Brytanii to sprawdzian Twojej znajomości wymaganych przepisami zagadnień. Jego pozytywne zaliczenie jest warunkiem niezbędnym do dalszych kroków w procesie starania się o brytyjskie obywatelstwo. Test składa się z 24 pytań i aby go zaliczyć, należy poprawnie odpowiedzieć na 18 z nich.

Jak dokonać rezerwacji testu i jego koszt

Rezerwacji testu można dokonać jedynie przez internet. By do niego przystąpić, musisz założyć sobie konto, wybrać termin testu i zapłacić za niego. Rejestrując konto upewnij się, czy wprowadzone przez Ciebie dane osobowe są poprawne. Jeśli popełnisz jakiś błąd, możesz nie mieć możliwości przystąpienia do testu. W razie niepowodzenia na teście, do kolejnego możesz przystąpić najwcześniej 7 dni po poprzednim, nieudanym teście. Nie będziesz mógł uzyskać zwrotu opłaty za test, jeśli odwołasz go krócej niż 7 dni przed jego terminem.

Obecnie koszt egzaminu wynosi £50 (z VAT). Zapłacisz za niego kartą płatniczą podczas rezerwacji.

Gdzie możesz przystąpić do testu

Test można zdawać jedynie w zarejestrowanym centrum egzaminacyjnym. Jest ich ok. 60 w całym kraju, a większość z nich to także ośrodki szkoleniowe, gdzie możesz poprawić swoje umiejętności językowe i komputerowe. Podczas rezerwacji otrzymasz szczegóły dotyczące najbliższych ośrodków oraz informacje jak do nich dojechać.

Test w praktyce

Co się stanie, gdy przyjdziesz do ośrodka egzaminacyjnego

Osoba nadzorująca test poprosi Cię o przedstawienie dowodu tożsamości, którego użyłeś podczas rejestracji oraz dokumentu potwierdzającego Twoje miejsce zamieszkania. Osoba nadzorująca poprosi Cię o ustne potwierdzenie tych informacji bez zaglądania do dowodu tożsamości. Sprawdzone zostanie także Twoje zdjęcie, aby ustalić rzeczywiste podobieństwo. Następnie udasz się do pokoju egzaminacyjnego.

Co będzie sprawdzane na teście

Główny test na obywatelstwo brytyjskie składa się z 24 pytań dotyczących ważnych aspektów życia w UK. Test zdaje się na komputerze i trwa 45 minut. Żeby zdać musisz odpowiedzieć poprawnie na 18 pytań. Masz więc dużo czasu, by udzielić poprawnych odpowiedzi, a następnie sprawdzić je ponownie przed końcem egzaminu. Nie musisz się spieszyć, nic nie zyskasz wcześniej kończąc test, możesz w pełni wykorzystać przysługujący Ci czas. Pytania dotyczą WSZYSTKICH części książki Życie w UK – Polsko-angielski przewodnik dla przyszłych obywateli, dlatego dokładnie przeczytaj ze zrozumieniem i zapamiętaj jego zawartość, a następnie rozwiąż Polsko-angielskie testy na obywatelstwo (The British Citizenship Test - Questions and Answers in Polish and English). Większość pytań testowych dotyczy życia w Wielkiej Brytanii i jej historii. Test może również obejmować szereg pytań, które dotyczyć będą części Wielkiej Brytanii, w której mieszkasz - Anglii, Szkocji, Walii czy Irlandii Północnej.

Zwróć uwagę, że rzeczywiste pytania testowe nie są nigdzie dostępne. To tym bardziej powinno skłonić Cię do uważnej lektury przewodnika i systematycznego sprawdzania swojej wiedzy na przykładowych pytaniach w naszych testach.

Jak wygląda test

Po sprawdzeniu Twoich danych, zostaniesz zalogowany na komputerze egzaminacyjnym. Na początek będziesz miał możliwość uzupełnienia testu próbnego. Dostaniesz cztery treningowe pytania przed prawdziwym testem. Na to ćwiczenie będziesz miał cztery minuty i możesz wykonać je dwukrotnie. Zalecamy, byś skorzystał z możliwości testu treningowego przed przystąpieniem do właściwego.
Formy pytań i opcji odpowiedzi na teście:
1. Wybór jednej poprawnej odpowiedzi z czterech podanych opcji.
2. Wybór dwóch poprawnych odpowiedzi z czterech podanych opcji. Nie powinieneś wybierać mniej ani więcej odpowiedzi.
3. Pytanie polega na określeniu, czy twierdzenie jest prawdą czy fałszem.
4. Wybór prawidłowego twierdzenia z dwóch podanych.

Po Teście

Wyniki testu nie będą wyświetlone na ekranie po jego zakończeniu. Dowiesz się o nich, kiedy zakończy się sesja. Osoba nadzorująca poinformuje Cię, czy zdałeś. Pozytywny wynik testu zapewnia poprawna odpowiedź na 18 z 24 pytań. Jeśli zdasz test, osoba nadzorująca da Ci list potwierdzający pozytywny wynik. Przed opuszczeniem ośrodka egzaminacyjnego zostaniesz poproszony o jego podpisanie.

List zawiera informacje dotyczące daty egzaminu, osoby nadzorującej, lokalizacji ośrodka egzaminacyjnego i unikalny numer identyfikacyjny. Nie posiada on terminu ważności i jest bardzo ważnym dokumentem. Powinieneś przechowywać go w bezpiecznym miejscu do momentu wysłania go wraz z podaniem o obywatelstwo. Jeśli zgubisz list, nie otrzymasz duplikatu. To oznacza, że będziesz musiał zapłacić ponownie i przystąpić do testu.

Jeśli nie udało Ci się zdać testu musisz odczekać minimum 7 dni, zanim ponownie do niego przystąpisz. Powinieneś kolejny raz przeczytać przewodnik i powtarzać pytania zawarte w naszych testach, dopóki nie poczujesz się pewnie. List z informacją o wyniku testu wskaże Ci, które rozdziały podręcznika powinieneś szczególnie sprawdzić.