Jak zdobyć brytyjskie obywatelstwo i paszport?
Praktyczny poradnik

UZYSKANIE OBYWATELSTWA DLA DZIECKA

brytyjskie obywatelstwo dla dziecka

Brytyjskie obywatelstwo dla dziecka w UK jest zależne od wielu czynników. Istotnym jest na początek rozróżnienie wieku dziecka w pojęciu przepisów paszportowych oraz przepisów dotyczących nadania obywatelstwa. W pierwszym przypadku, dzieci, które ukończyły 16 lat stają się dorosłe w rozumieniu przepisów. W przypadku drugim, kiedy mówimy o procedurze ubiegania się o obywatelstwo w imieniu dzieci, stają się one dorosłe dopiero po ukończeniu 18 lat.
Ważną, a często zapominaną informacją jest także to, że w Wielkiej Brytanii, tak jak zresztą w całej UE, obowiązuje prawo krwi. Oznacza to, że decydujące o obywatelstwie dziecka jest to kim są jego rodzice, tzn. jaki mają status w Wielkiej Brytanii, czy są rezydentami, czy obywatelami UK. Ma to wpływ na procedurę uzyskania obywatelstwa, czyli liczbę przedstawianych dokumentów i opłaty urzędowe.
Należy zatem rozróżnić uzyskanie obywatelstwa (British Citizenship), inaczej nazywane naturalizacją (Naturalisation) w przypadku osoby dorosłej lub rejestracji (registration) w przypadku dziecka od nadania obywatelstwa dziecku poprzez wydanie mu paszportu (Application for a British Passport). Naturalizacja dotyczy jedynie osób powyżej 18 roku życia, czyli osób dorosłych.

W przypadku osób poniżej 18 lat mamy do czynienia z czterema sytuacjami:


1. Najtańsza i najprostsza, kiedy dziecku przyznaje się obywatelstwo poprzez wydanie paszportu. W przypadku zdecydowanej większości dorosłych Polaków, o uzyskanie obywatelstwa tą drogą można się starać, gdy dziecko urodziło się po 01.05.2006 r. na terenie Wielkiej Brytanii, przy czym co najmniej jedno z rodziców w momencie urodzin dziecka musi być brytyjskim obywatelem lub posiadać status stałego rezydenta. Wówczas całość kosztów poniesionych przez rodziców zamyka się w kwocie równej opłacie za wydanie paszportu, bez żadnych kosztów dodatkowych.

2. Kiedy przyznanie obywatelstwa odbywa się w drodze rejestracji. O uzyskanie obywatelstwa tą drogą można się starać, gdy dziecko urodziło się w UK i w momencie złożenia wniosku o rejestrację oboje rodziców są brytyjskimi obywatelami lub mają status stałego rezydenta. Jeśli rodzice mają tylko status rezydenta, ale nie mają karty rezydenta stałego, formalnie nie muszą się o nią ubiegać. Aby jednak mieć absolutną pewność, że wniosek zostanie zaakceptowany przez władze, zalecamy, aby najpierw oboje rodziców uzyskało kartę rezydenta, a dopiero potem starali się o rejestrację dziecka. Wysokość opłaty urzędowej za rejestrację podaliśmy w zakładce „Wniosek o uzyskanie obywatelstwa”.

Procedurę rejestracji można przeprowadzić do momentu, kiedy dziecko nie ukończyło 18 roku życia. Po osiągnięciu pełnoletności pozostaje jedynie droga naturalizacji, jak dla każdej osoby dorosłej.

3. Kolejny przypadek rejestracji ma miejsce, gdy dziecko urodziło się i mieszka w Wielkiej Brytanii od 10 lat i nie opuściło kraju na dłużej niż 90 dni w żadnym z tych 10 lat. Nie ma wtedy znaczenia status rodziców, tzn. żadne z nich nie musi mieć obywatelstwa brytyjskiego ani posiadać statusu stałego rezydenta, z kartą rezydenta lub bez niej.

4. Ostatni przypadek rejestracji to taki, gdy dziecko urodziło się poza Wielką Brytanią. Rejestrację można uzyskać tylko wtedy, gdy przynajmniej jedno z rodziców składa wniosek o swoją naturalizację i w tym samym czasie składa wniosek o rejestrację dziecka. Rodzic musi wtedy udokumentować 6 lat pobytu dziecka w UK. Można oczywiście starać się o rejestrację kiedykolwiek, gdy jedno z rodziców ma już brytyjskie obywatelstwo.